میهمان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس


گروه:
1234
  نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیظرفیت راهنماظرفیت مشاور  
علیرضا خدایاری مهندسی مکانيک 510
حمید شكرزاده مهندسی کامپیوتر 47
علی توفیقی مهندسی برق 010
پریسا رحمانی كامپيوتر 15
مهرداد قطره نبی مهندسی مکانیک 56
سارا نهیبی شهرسازی 40
سید امیر حسین گركانی معماری 08
روزبه زمانیان برنامه ریزی ریزی شهری و منطقه ای 06
ناتان جعفریان جم مهندسی مکانیک 36
محسن پیرمحمدی گرایش تبدیل انرژی 27
مهدی علی احیایی تبدیل انرژی 410
الهام امینی شهرسازی 04
راما قلمبردزفولی شهرسازی 010
ملیحه بهفر حقوق بین الملل 01
امیر عباس فاطمی سازه 56
فرزاد چراغپور سماواتی مهندسی مکانيک 19
آزاده ظریف لولوئی برق-کنترل 29
محمد رضا مجمع مهندسي كامپيوتر 16
حمید رضا كمالان مهندسی محیط زیست 48
سولماز قیصری مهندسی کامپیوتر 35
سارا السادات كارگر معماري 00
حسین بزم آراء قوشچی مکانیک 15
مصطفی سفیدگر تبدیل انرژی 05
مجید عبدالله زاده مهندسی مکانیک 46
حدیثه كامران كسمایی معماری 03
غزال صفدریان معماري 03
حمید رحمانی سامانی مهندسی عمران-گرایش سازه 00
مهندس حامد میرزائی فر عمران - ژئوتکنیک 05
محبوبه رضایی ناندلی حقوق عمومی 00
بابك شید حقوق خصوصی 00
ایوب میلكی حقوق جزا و جرم شناسی 01
حسین كیهانی زلزله 37
فریبرز یعقوبی وایقان مهندسی عمران - زلزله 16
شیما علیزاده زنجانی برق الکترونیک 14
نسیم اشرافی معماری 05
داود عبدالله زاده مهندسی زلزله و سازه 04
مریم قلمبردزفولی شهرسازی 06
رسول ملكوتی حقوق خصوصی 00
فهیمه معتضدیان معماری 01
دکتر رضوان باباگلی مهندسی عمران 00
امیر صناعی معماري 02
محسن كیا مهندسي برق 43
مهسا شیروی حقوق کیفری و جرم شناسی 02
هاله حسین پور شهرسازی 17
فرشته حبیب معماری و شهرسازی 03
مرتضی شفیع خانی برق 05
مریم چشمه قصابانی معماری 00
کارشناس پایان نامه -10
معاون پژوهشی و فناوری 00
مدیر گروه معماری معماری 00
1234