میهمان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس


گروه:
  نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیظرفیت راهنماظرفیت مشاور  
دکتر علیرضا خدایاری مهندسی مکانيک 88
دکتر علی توفیقی مهندسی برق 04
دکتر پریسا رحمانی كامپيوتر 25
دکتر مهرداد قطره نبی مهندسی مکانیک 66
دکتر روزبه زمانیان برنامه ریزی ریزی شهری و منطقه ای 36
دکتر ناتان جعفریان جم مهندسی مکانیک 26
دکتر محسن پیرمحمدی گرایش تبدیل انرژی 77
دکتر مهدی علی احیایی تبدیل انرژی 88
دکتر الهام امینی شهرسازی 05
دکتر راما قلمبردزفولی شهرسازی 38
فرزاد چراغپور سماواتی مهندسی مکانيک 36
دکتر آزاده ظریف لولوئی برق-کنترل 06
دکتر محمد رضا مجمع مهندسي كامپيوتر 25
دکتر حمید رضا كمالان مهندسی محیط زیست 08
سولماز قیصری مهندسی کامپیوتر 05
سارا السادات كارگر معماري 04
دکتر مصطفی سفیدگر تبدیل انرژی 25
حدیثه كامران كسمایی معماری 10
دکتر غزال صفدریان معماري 61
دکتر محبوبه رضایی ناندلی حقوق عمومی 64
دکتر حسین كیهانی زلزله 26
دکتر فریبرز یعقوبی وایقان مهندسی عمران - زلزله 36
شیما علیزاده زنجانی برق الکترونیک 35
دكتر نسیم اشرافی معماری -10
دکتر مریم قلمبردزفولی شهرسازی 24
دکتر رسول ملكوتی حقوق خصوصی 54
دکتر فهیمه معتضدیان معماری 01
امیر صناعی معماري 11
محسن كیا مهندسي برق 12
دکتر مهسا شیروی حقوق کیفری و جرم شناسی 33
دکتر هاله حسین پور شهرسازی 14
دکتر حسین فتح اللهی فیزیولوژی ورزشی 00
مرتضی شفیع خانی برق 45
مریم چشمه قصابانی معماری 00
مدیر گروه مکانیک 00
مدیر گروه معماری 00
مدیر گروه کامپیوتر 00