میهمان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس


گروه:
123
  نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیظرفیت راهنماظرفیت مشاور  
علیرضا خدایاری مهندسی مکانيک 610
دکتر حمید شكرزاده مهندسی کامپیوتر 47
دکتر علی توفیقی مهندسی برق 011
دکتر پریسا رحمانی كامپيوتر 15
مهرداد قطره نبی مهندسی مکانیک 56
سید امیر حسین گركانی معماری 04
دکتر روزبه زمانیان برنامه ریزی ریزی شهری و منطقه ای 08
ناتان جعفریان جم مهندسی مکانیک 45
محسن پیرمحمدی گرایش تبدیل انرژی 37
مهدی علی احیایی تبدیل انرژی 510
دکتر الهام امینی شهرسازی 04
دکتر راما قلمبردزفولی شهرسازی 110
دکتر ملیحه بهفر حقوق بین الملل 03
امیر عباس فاطمی سازه 46
فرزاد چراغپور سماواتی مهندسی مکانيک 19
دکتر آزاده ظریف لولوئی برق-کنترل 07
دکتر محمد رضا مجمع مهندسي كامپيوتر 06
حمید رضا كمالان مهندسی محیط زیست 18
دکتر سولماز قیصری مهندسی کامپیوتر 13
سارا السادات كارگر معماري 00
حسین بزم آراء قوشچی مکانیک 15
مصطفی سفیدگر تبدیل انرژی 24
مجید عبدالله زاده مهندسی مکانیک 56
حدیثه كامران كسمایی معماری 00
غزال صفدریان معماري 00
حمید رحمانی سامانی مهندسی عمران-گرایش سازه 32
مهندس حامد میرزائی فر عمران - ژئوتکنیک 35
دکتر محبوبه رضایی ناندلی حقوق عمومی 10
دکتر بابك شید حقوق خصوصی 02
دکتر ایوب میلكی حقوق جزا و جرم شناسی 04
حسین كیهانی زلزله 37
فریبرز یعقوبی وایقان مهندسی عمران - زلزله 26
شیما علیزاده زنجانی برق الکترونیک 44
نسیم اشرافی معماری -10
دکتر داود عبدالله زاده مهندسی زلزله و سازه 25
دکتر مریم قلمبردزفولی شهرسازی 07
دکتر رسول ملكوتی حقوق خصوصی 02
فهیمه معتضدیان معماری 12
امیر صناعی معماري 00
محسن كیا مهندسي برق 13
دکتر مهسا شیروی حقوق کیفری و جرم شناسی 05
دکتر هاله حسین پور شهرسازی 06
فرشته حبیب معماری و شهرسازی 04
مرتضی شفیع خانی برق 05
مریم چشمه قصابانی معماری 01
معاون پژوهشی و فناوری 00
مدیر گروه معماری 00
مدیر گروه برق 00
مدیر گروه حقوق 00
مدیر گروه مکانیک 00
123