جهت ورود به سیستم برای نام کاربری از کد استادی خود در سیستم سیدا و جهت رمز عبور از شماره شناسنامه استفاده نمایید و گزینه مربوط به اساتید و مسئولین را انتخاب نمایید.
دانشجویان محترم توجه فرمایند که نام کاربری شماره دانشجویی و رمز عبور موقت برای ورود به سیستم شماره شناسنامه می باشد
جهت تماس با قسمت امور رساله و پایان نامه از شماره های 11-76281010 داخلی 116 استفاده نمایید.
جهت ارسال انتقادات و پیشنهادات از پست الکترونیک theses@pardisiauac.ir استفاده نمایید